VÅGA ANMÄLA

I genomsnitt så ökar anmälningar mot polisen med 8,9% per år. Räknat sen regeringsskiftet 2006. Denna ökning har resulterat i en fördubbling av anmälningar på 8 år. Det är inte för att folk blivit medvetna om att de kan anmäla polisen, utan för att polisen faktiskt begår rättsliga fel i sitt agerande.

Anledningen till varför anmälningar mot polisen idag inte leder någonstans är pga av systemet. Idag så granskas polisen av självaste polisen. Gör du en anmälan mot en polis, så granskas denna anmälan av polisens egna kollegor. Män och kvinnor som sitter i samma byggnad, ska alltså granska, utreda och därefter döma varandra.

Statistik är ett sätt att protestera. Se till att varje kränkande ingripande resulterar i anmälningar. Skicka klagomail till deras e-post på polisen.se, bifoga bilder, vittnesmål och andra bevis. Polisen har även en officiell Facebook sida där man kan skriva om sina om negativa erfarenheter så andra kan läsa om det. Chansen fick dock att de stänger av dig från sidan och tar bort (censurerar) dina inlägg. Gör dem detta, så kan ni anmäla de för brott mot regeringsformen (svensk grundlag) då man inte får utöva censur i allmänna sammanhang.

Som medborgare i det här landet så har DU, precis som alla andra, rätt till att känna dig trygg. Trygg från både från kriminalitet och de som ska skydda oss från samma kriminalitet. Vi anser att polisen ska följa de lagar och regler som gäller för oss alla och inte agera som ett verktyg för att förtrycka oss.

Utbildningsansvarig Pantrarna MALMÖ –Wally Johnson
303503_488514587858112_1311552857_n